لایحه دفاعیه سرقت

لایحه دفاعیه سرقت

در این مقاله به ارائه لایحه دفاعیه اتهام سرقت در خصوص سرقت محصول کشاورزی گندم از زمین مزروعی در بازپرسی دادسرای محترم عمومی و انقلاب یکی از شهر های ایران  میپردازیم:

در لایحه دفاعیه سرقت ابتدا به بررسی شکواییه سرقت میپردازیم :

شکواییه سرقت

شاکی در متن شکواییه خوداعلام نموده است ۱۵ هکتار از زمین های تحت تصرف خود را با بذر گندم زیر کشت بردم و زمانی که برای برداشت محصول اقدام کردم متوجه شدم محصول به طور مخفیانه برداشت شده است و از آنجا که شهود بنده شاهد سرقت محصول کشاورزی بوده اند از آن مقام قضایی درخواست رسیدگی به اتهام سرقت علیه… را خواستارم.

لایحه دفاعیه سرقت

متهم پرونده با اتهام سرقت در پاسخ به شکایت شاکی به استحضار میرساند:

بنده مالک منافع یک قطعه زمین به متراژ 40 هکتار از اراضی پلاک 30 از  منطقه …می باشم و زمین تحت مالکیت قبل از انقلاب اسلامی در تصرف و مالکیت زراعی پدر مرحومم و بعد از ایشان نیز در اختیار من بوده است.

دلایل مالکیت بنده به شرح ذیل است:

 ۱-دادنامه موضوع پرونده به شماره … مورخ ../../۱۳۹۰ با موضوع اثبات مالکیت منافع مزروعی پلاک مورد ادعای شاکی

۲-نقشه ثبتی و پاسخ اداره کشاورزی به آن مرجع محترم مبنی بر اینکه در حال حاضر اراضی پلاک 30 بر اساس نقشه پیوست به نام بنده و شرکایم ثبت قرارداد شده است.

۳-سوابق تصرف و مالکیت زراعی

نتیجه لایحه دفاعیه سرقت

بازپرس محترم عمومی و انقلاب

پدر بنده و اینجانب به عنوان مالک زراعی از قبل از انقلاب با متصرفین متعددی وارد چالش قضائی شده ایم و یکی از افرادی که در سالهای اخیر مبادرت به تصرف غیر مجاز زمین زراعی پلاک 30 نموده شاکی پرونده حاضر است که بدون  داشتن سابقه قرارداد با اداره کشاورزی و بدون دلیلی بر مالکیت قانونی، به صورت غیر مجاز مبادرت به تصرف زمین تحت مالکیت زراعی بنده نموده است که تصرفات غیر مجاز ایشان بر اساس  بر اساس آراء قطعی دادگاه تجدید نظر استان به پیوست3 و 4  تقدیم میگردد.

دلایل نقض اتهام

شاکی در شکوائیه خود اظهار نموده متهم  اقدام به برداشت و سرقت محصول گندم ایشان نموده است ولی ادعای ایشان مبنی بر مالکیت گندم کاشته شده صحیح نیست چرا که

اولا دلیلی بر مالکیت  بر ذرع و گندم کاشته شده در پلاک ثبتی 30 ارائه نشده است.

ثانیا ایشان در پاسخ به شکایت بنده در اداره کشاورزی مبنی بر اینکه زمین به صورت غیر مجاز زیر کشت رفته است اعلام نموده اند عملیات کاشت غیر مجاز ،  کار ایشان نبوده است و چطور میتوانند بعد از انکار مالکیت ذرع کاشته شده مجدد ادعای مالکیت بر ذرع کاشته شده را مطرح نمایند و در جهت اثبات ادعایم درخواست استماع اظهارات کارمند اداره منابع طبیعی و مسئول پرونده  وهمچنین استعلام پرونده از اداره منابع طبیعی مورد استدعاست.

مستند قانونی لایحه دفاعیه سرقت

همچنین مطابق ماده 23 قانون مدنی اراضی مورد کشت و ذرع که ملک اشخاص نمی باشد توسط مردم و بر اساس مقررات مخصوص به خود (نسق زراعی و قرارداد قانونی) قابلیت تملک و استفاده را دارد.

بر اساس ماده 30 قانون مدنی ایران هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.

و بر اساس ماده 32 این قانون مدنی تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور بوده است.

قسمت اخیر ماده 33 قانون مدنی نیز اعلام میدارد اگر محصول از حبه غیر حاصل شده باشد مال صاحب اصله است اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد و نتیجتا اینکه شاکی پرونده دلیلی بر مالکیت خود ارائه نداده است و خود منکر مالکیت بر ذرع کاشته شده بوده و کسی که مالک مال نیست و قراردادی با اداره کشاورزی ندارد که حق زراعت او را تائید نماید چطور میتواند ادعای سرقت اموال را مطرح نماید!

بر اساس ماده 38 قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم مالکیت بالا و زیر زمین نیز می باشد و مالک حق همه گونه تصرف دارد

نتیجه لایحه دفاعیه سرقت

اقدامات بنده به عنوان زارع دارای صاحب نسق بر اساس سوابق مالکیتی و قراردادی پدرم و خودم با اداره کشاورزی است و اقدام به برداشت محصولات بر اساس مجوز اداره کشاورزی و برای شروع سال زراعی موضوع قرارداد  و پس از طرح شکایت کاشت غیر مجاز در منابع طبیعی بوده و اقدامات بر اساس اجازه قانون بوده است.

مستندات کیفری لایحه دفاعیه سرقت

بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است و عدم وجود قرارداد شاکی با اداره کشاورزی و انکار شاکی از کاشت  غیر مجاز ذرع گندم نشان میدهد که محصول برداشت شده مال غیر نبوده و اقدام بنده در زمین تحت مالکیتم  با مجوز قانون بوده و ربایشی صورت نگرفته و در جهت شروع سال زراعی ضرورت داشته  محصولات زمین برداشت و به سیلوی گندم انتقال یابد و چنانچه شاکی ادعای مالکیتی بر محصول را دارد  می توانند با پرداخت اجرت المثل و خسارات ناشی از غصب غیر مجازشان در زمین زراعی و محاسبه هزینه های برداشت محصول را دریافت نمایند.

 تفاوت وکیل با وکیل مدافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *