معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل

حق الوکاله وکیل

معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل

در راستای معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل به بررسی مفاهیم و موضوعات مرتبط در صورت شکست در دعوا، مواردی که حق الوکاله به آن تعلق میگیرد، تعهدات موکل در قبال وکیل، نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اجرای رای، میزان ان در مطالعه پرونده توسط وکیل، شرایط فرم وکالتنامه، رسید و شرایط آن می پردازیم.

اجرت وکیل در ایران چقدر است؟

در پاسخ به این سوال که حق الوکاله و اجرت وکیل در ایران چقدر است باید گفت که به جهت تخصصی بودن مسائل حقوقی، بهتر است به دنبال دریافت مشاوره حقوقی رایگان مقدور نباشید. چراکه هر امری تا به‌صورت جزئی و تخصصی مورد بررسی واقع نشود، حل نخواهد شد.

فرایند حل مسائل حقوقی مثل مهندسی ساخت یک دستگاه صنعتی نیست که دارای نسخۀ واحدی باشد. و نمی توان به‌صورت یکسان برای تعدادی پرونده راه حلی واحد معرفی نمود صادر شود.

برای مشاهده مقاله مرتبط با وکالت تضمینی کلیک کنید.

نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل

محاسبۀ اجرت وکیل یا همان حق‌ الوکاله‌ ی او، اصولاً تابع قرارداد میان وکیل و موکل است. و سقفی ندارد و از آنجا که فعالیت وکیل بنا بر اصل در قبال دریافت حق الزحمه و اجرت یا حق الوکاله است خوب است که در ابتدای استخدام وکیل قرارداد حق الوکاله برای هر فعالیتی که وکیل انجام میدهد منعقد گردد و الا بر اساس تعرفه قانونی محاسبه میگردد.

تکلیف حق الوکاله در صورت شکست در دعوا چیست؟

باید گفت که در صورت شکست یک‌ طرف در دعوا، تمامی هزینه‌ های دعوا و ازجمله حق‌ الوکاله‌ ی وکیلِ طرف پیروز دعوا، بر عهده‌ ی محکوم‌ علیه است.

در این شرایط، اگر حق‌ الوکاله‌ ی وکیل طرف پیروز دعوا، کمتر از میزان تعرفه‌ ی قانونی باشد، محکوم‌ علیه باید همان مبلغ پایین‌ تر را به شخص پیروز دعوا بپردازد؛ لیکن در صورتی‌ که آن حق‌ الوکاله بیش از مبلغ تعرفه‌ ی قانونی باشد، محکوم‌ علیه تنها موظف است همان مبلغ تعرفه‌ ی قانونی را به شخص پیروز بپردازد. و راجع به مازاد، تکلیفی ندارد.

لیکن رابطه‌ ی مالی شخص پیروز با وکیل خویش، کماکان طبق قرارداد میان آن دو است.

حق‌ الوکالۀ وکیل خود شخص محکوم‌ علیه نیز، طبق همان توافق بین وکیل با موکل یا تعرفه قانونی است.

فعالیت وکیل می‌تواند با اجرت یا بی‌ اجرت و به‌ صورت مقید و برای انجام امرى خاص یا به‌ صورت مطلق و برای تمام امور موکل صورت بگیرد و درصورتی‌ که مطلق باشد صرفاً برای اداره کردن اموال موکل می‌ باشد.

برای مشاهده مقاله مربوط به نحوه شکایت از وکیل دادگستری اینجا را ببینید.

حق انجام وکالت در چه امری امکان پذیر است؟

 بر اساس ماده 662 قانون مدنی حق انجام وکالت در کاری امکان دارد که خود شخص موکل نیز اهلیت قانونی انجام آن را داشته باشد.

«اهلیت» به معنی توانایی فرد در داشتن حق می‌ باشد که با تولد برای انسان به دست می‌ آید و استفاده از برخی حقوق مثل ازدواج یا خرید و فروش از افرادی که پایین‌تر از سن قانونی ( 18 سال تمام ) دارند یا به دلایل ذهنی محجور یا مجنون تلقی می‌ گردند با موانعی قانونی روبه‌رو می‌ گردد.

بر اساس ماده 667 قانون مدنی وکیل نمی‌ تواند عملی را انجام دهد که از حدود وکالت او خارج است و بسته به قرارداد وکالت، فعالیت وکیل متفاوت خواهد بود.

مطابق ماده 664 قانون مدنی، وکیل برای حل مسئله در دادگاه، وکیل در دریافت حق نمی‌ باشد مگر اینکه اوضاع‌ و احوال یا قرائن بر دریافت حق نیز دلالت نماید و بر اساس ماده 665 قانون مدنی وکیلی که برای دریافت و اخذ حق انتخاب شود به‌ عنوان وکیل و برای حل مسئله تلقی نمی‌ شود. و همچنین وکیلی که وکالتش در انعقاد معامله یا بیع بوده به‌ عنوان وکیل برای دریافت یا قبض ثمن و وجه موضوع بیع یا معامله نبوده مگر قرینه یا اوضاع و احوالی قطعی وجود داشته باشد که وکیل را وکیل در دریافت وجه بداند.

نقش وکیل در پرونده کیفری را اینجا ببینید.

تعهدات موکل در قبال وکیل چیست؟

در ماده 674 قانون مدنی ایران تعهدات موکل در قبال وکیل ذکر شده است. موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در انجام کار خود داده است را انجام دهد. و مخارجی که وکیل برای انجام موضوع وکالت انجام داده است را بپردازد. و اگر تعهداتی خارج از وکالت محقق شده است موکل حق دارد انجام ندهد و آن را فضولی بداند. ولی اگر خود موکل تعهدات فضولی وکیل را صریحاً یا ضمناً اجازه نماید ملزم به انجام تعهدات وکیل می باشد.

برای مشاهده مقاله مسئولیت مدنی وکیل کلیک کنید.

نحوه محاسبه حق الوکاله و اجرت وکیل چه می باشد؟

بر اساس ماده 675 قانون مدنی ایران، نحوه محاسبه حق الوکاله و اجرت وکیل به این صورت است که موکل باید هزینه‌ های انجام کار و مخارجی که برای انجام کار شده است را به انضمام اجرت وکیل را بپردازد. و بر اساس ماده 676 قانون مدنی ایران حق الوکاله و اجرت وکیل مطابق قراداد یا عرف یا به میزان اجرت‌ المثل او می باشد.

مطابق ماده 677 قانون مدنی ایران اصل بر با اجرت بودن فعالیت وکیل می‌ باشد مگر اینکه بی‌ اجرت بودن فعالیت وکیل تصریح شده باشد..

 همچنین مطابق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، قرارداد بین وکیل و موکل معتبر بوده و در صورتی‌ که قراردادی در بین نباشد مطابق آخرین تعرفه حق‌ الوکاله مندرج در آیین‌ نامه قانونی عمل خواهد شد. و به‌ طور مثال بر اساس آیین‌ نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۹ ، مبلغ علی‌ الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی می باشد.

به‌طور مثال چنانچه قراردادی در خصوص حق‌ الوکاله جرایم مستوجب قصاص یا قطع عضو یا سلب حیات در قرارداد حق الوکاله مشخص نشده باشد، حداقل حق‌ الوکاله  ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حداکثر ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تعیین می گردد. و در خصوص حق‌ الوکاله سایر دعاوی حقوقی کیفری و خانواده نیز می‌ توان به آیین‌ نامه مذکور مراجعه نمود.

حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و تجدید نظر و اجرای رای چقدر است ؟

وکیل باید میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه دادگستری که در زمان اعلام وکالت در مراجع قضائی ثبت مینماید اعلام نماید. و از کل حق الوکاله تعیین شده در قرارداد 5 درصد مشمول مالیات وکیل میگردد. که بر اساس تمبر دادگستری ابطالی توسط وکیل محاسبه و از او اخذ میگردد. و مبلغ درج شده در وکالتنامه تحویلی به دادگستری مبنا ابطال تمبر مالیاتی وکیل می باشد .

موکل میبایست 60 درصد از حق الوکاله را بابت مرحله بدوی و 40 درصد مبلغ حق الوکاله را بابت مرحه اعتراض به رای یا تجدید نظر خواهی به وکیل پرداخت نماید .

در دعاوی حق الوکاله وکیل تا مبلغ 10 میلیون تومان 6 درصد و بیشتر از 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 4 درصد و بیشتر از 100 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان 2 درصد از مبلغ مورد خواسته میباشد. مگر قرارداد بین وکیل و موکل بر خلاف تعرفه قانونی باشد که قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

حق الوکاله امور اجرایی دادگستری و اجرای ثبت اسناد و املاک در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل باشد بر اساس قرارداد و الا بر اساس ماده 25 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حداقل 400 هزاز تومان و حداکثر 2 درصد از محکوم به می باشد

 برای مطالعه پرونده حق الوکاله وکیل چقدر است؟

حق الوکاله وکیل برای مطالعه پرونده بستگی به قرارداد بین وکیل و موکل دارد. و در صورتی که قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد بر اساس بند پ ماده 26 تعرفه قانونی حق الوکاله، حداقل 200 هزار تومان و حداکثر 5 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

فرم وکالت نامه وکیل دادگستری چگونه است؟

قبل از تنظیم وکالتنامه الکترونیک، فرم وکالتنامه وکیل دادگستری در 3 نسخه تنظیم شده بود. که یک نسخه از آن تحویل موکل و مرجع قضائی میگردید و یک نسخه در اختیار وکیل بود.

در حال حاضر با توجه به الکترونیک بودن سامانه قرارداد وکالت این وکالتنامه به صورت الکترونیک و با ثبت کد ارسالی به شماره تلفن همراه موکل، توسط وکیل ثبت می گردد. و قرارداد الکترونیک ملاک عمل می باشد.

در وکالتنامه الکترونیک هویت طرفین و حدود اختیارات وکیل، حق الوکاله و سایر شرایط وکالت وکیل ثبت می گردد.

حق الوکاله و اجرت وکیل در صورت عزل وکیل چقدر است؟

حق الوکاله و اجرت وکیل در صورتی عزل وکیل بستگی دارد به اینکه اگر قراردادی بین وکیل و موکل منعقد شده باشد بر اساس قرارداد و اگر قراردادی نباشد. بر اساس ماده 24 تعرفه قانونی حق  الوکاله بسته به عملکرد وکیل توسط کانون وکلای مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه تعیین و محاسبه خواهد شد.

رسید حق الوکاله چیست؟

رسید حق الوکاله به معنی سند اثبات کننده پرداخت حق الوکاله به وکیل است و انتقال وجه یا هر گونه مالی به وکیل میبایست بر اساس قرارداد و اخذ رسید از وکیل باشد. و واریز بانکی به منزله اخذ رسید از وکیل می باشد.

نحوه محاسبه حق الوکاله در رای دادگاه چگونه است؟

نحوه محاسبه حق الوکاله در رای دادگاه به این صورت است که دادگاه یا مرجع قضائی در صورت رسیدگی به پرونده و محکومیت یکی از طرفین ، چنانچه محکومیت به پرداخت هزینه های دادرسی یا حق الوکاله وکیل نیز درخواست شده باشد بر اساس وکالتنامه دادگستری و میزان مبلغ حق الوکاله ای که تمبر آن ابطال شده است مبادرت به رسیدگی و صدور حکم محکومیت طرف دیگر پرونده می نماید .

برای دریافت اطلاعات قانونی در خصوص آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تعیین حق الوکاله وکیل در صورت عدم وجود قرارداد کلیک کنید .

حق الوکاله پرونده های ملکی ، کیفری و خانواده چقدر است؟

حق الوکاله پرونده های ملکی، کیفری وخانواده  بسته به نوع مسئله و قرارداد وکیل و موکل مشخص میگردد. و در صورتی که حق الوکاله ای تعیین نشده باشد حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی محاسبه میگردد.

سوالات متداول کاربران آوای رهنما در خصوص مقاله فوق را اینجا ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *