انحلال عقد وکالت

فسخ-وکالت-نامه

انحلال عقد وکالت

انحلال عقد وکالت در صورتی رخ می دهد که در روابط بین وکیل و موکل یکی از شرایط انحلال عقد وکالت اتفاق افتد و نتیجتا عقد وکالت منحل و وکالت فسخ شده و میتوان درخواست حقوقی اعلام فسخ قرارداد وکالت را مطرح نمود.

شرایط انحلال عقد وکالت محضری چیست؟

در (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی) شرایط انحلال عقد وکالت نامه نوشته شده است و انحلال عقد وکالت به یکی از راه های زیر صورت میگیرد:

  • با عزل موکل که  در این صورت موکل، وکیل را از وکالت عزل می کند.وکالت وکیل با عزل از طرف موکل منحل می گردد مگر اینکه وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که وکیل قابل عزل نباشد .
  • به موت یا جنون وکیل یا موکل عقد وکالت هر چند محضری منحل می گردد.
  • با سفاهت یا محجوریت وکیل و یا موکل عقد وکالت منحل می گردد

تکلیف امور انجام شده در صورت عزل وکیل

در  این مورد و تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل، انجام می دهد نسبت به موکل، نافذ و مؤثر است چراکه وکالت از عقود جایز به شمار می‌ رود.

همچنین وکالت وکیل با استعفا از طرف وکیل یا فوت یا جنون وکیل یا موکل منحل می گردد.

محجوریت موکل و وکیل باعث انحلال عقد وکالت و از بین رفتن وکالت می‌ گردد، مگر در اموری که محجور شدن مانع وکالت نباشد.

همچنین هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که نسبت به آن وکالت داده است را خود شخصاً انجام دهد وکالت منحل می‌گردد.

آیا امکان فسخ وکالت نامه تام الختیار وجود دارد؟

در صورتی که هر یک از شرایط انحلال عقد وکالت محقق گردد می توان وکالت نامه تام الختیار را فسخ نمود.

همچنین در مواردی که وکالتنامه به صورت جامع نباشد میتوان با بررسی محتویات و شرایط حاکم بر انعقاد وکالت نامه و شرایط زمان درخواست ابطال و با تکیه بر شرایط ابطال عقد مبادرت به فسخ وکالت نامه تام الختیار نمود.

همچنین وکالت نامه تام الختیار بلاعزل نیز در صورتی که سایر شرایط انحلال عقد وکالت مثل فوت، جنون، سفاهت یا سایر شرایط ابطال عقد را داشته باشد قابل فسخ می باشد.

شرایط وکالت مطلق و مقید را اینجا ببینید.

شرایط فسخ وکالت تعویض پلاک چیست؟

در فسخ وکالتنامه تعویض پلاک خودرو یا وسیله نقلیه می بایست شرایط قرارداد یا بیع خودرو ملاک عمل قرار گیرد. و در صورتی که انتقال یا انجام مراحل اداری تعویض پلاک وسیله نقلیه بر اساس وکالت نامه تام الختیار بلا عزل باشد و یکی از شرایط از بین رفتن وکالت مثل فوت،جنون یا سفاهت در وکیل یا موکل رخ دهد وکالت بلاعزل تعویض پلاک قابل فسخ است.

شرایط ابطال وکالت فروش ملک چیست؟

در بیع یا قرارداد خرید و فروش اموال و املاکی مثل خانه، زمین،آپارتمان،باغ،کارگاه وکارخانه میبایست بر اساس بیع یا قرارداد خرید و فروش و شرایط ابطال معامله و ابطال وکالت نامه مبادرت به طرح دعوای ابطال وکالت نامه نمود چرا که اعطای وکالت بر اساس اراده اصلی طرفین بوده که میتواند خلاف آن ثابت شود. و یا بر اساس شرایط ابطال وکالتنامه مثل عزل،فوت، جنون یا محجوریت وکیل یا موکل اقدام به ابطال وکالت فروش ملک نمود.

ابطال وکالت نامه محجور چگونه صورت میگیرد؟

در رسیدگی به سفاهت یا محجوریت وکیل یا موکل و بر اساس قوانین حاکم بر سازمان پزشکی قانونی و شرایط حال حاضر و گذشته محجور مورد بررسی قرار میگیرد. و در صورتی که وکالت نامه در زمان محجوریت موکل یا وکیل تنظیم شده باشد و بتوان از طریق دادگاه ثابت نمود که شرایط ماده 678 قانون مدنی در خصوص محجوریت یا سفاهت رخ داده است وکالت نامه محجور باطل میگردد.

آیا فسخ قرارداد اجاره ارتباطی به شرایط فسخ وکالت نامه دارد؟

اگر استفاده از منافع موضوع اجاره نامه متوقف بر ارائه وکالت نامه باشد و وکالت نامه در ضمن عقد لازم اجاره آورده نشده باشد و هر یک از موارد انحلال وکالت رخ دهد میتوان درخواست فسخ وکالت نامه را داد.

شرایط وکالت نامه معتبر را اینجا ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *